Zapraszamy na zebranie sołeckie!

0
2315

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zaprasza na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MARYLKA-KORZENIÓWKA

które odbędzie się 30 marca (środa) o godz. 19:00
w podwórzu u Sołtysa przy ul. Akacjowej 20 w Marylce

Celem spotkania będzie:
– przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2015
– określenie zakresu zadań na rok bieżący

ZAPRASZAMY!

Zebra