Spotkania dotyczące budowy S7

5
2648

W związku z opracowywaną koncepcją programową dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Warszawa Południe (Lotnisko) na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin.

Kośmin 10.02.2014 r., godz. 18:00

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Kośmin 35B

Łazy 11.02.2014 r., godz. 17:30

budynek Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49

Tarczyn 13.02.2014 r., godz. 18:00

budynek Zespołu Szkół w Tarczynie, ul. Szarych Szeregów 8

Piaseczno 14.02.2014 r., godz. 18:00

budynek Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14

Lesznowola 17.02.2014 r., godz. 17:00

budynek Hali Sportowej Zespołu Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 8

Celem planowanych spotkań, jako istotnego elementu procesu projektowego, jest poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym przedsięwzięciu a także zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców. Zgromadzone podczas spotkań materiały stanowić będą cenne źródło informacji a zebrane wnioski zostaną przeanalizowane pod kątem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym i te, które będą zasadne zostaną wprowadzone do rozwiązań projektowych.

Wnioski i uwagi dotyczące omawianego przedsięwzięcia z dopiskiem „Spotkanie informacyjne S7 Warszawa – Grójec” można przesyłać w formie pisemnej w terminie 14 dni od spotkania informacyjnego we właściwej miejscowo gminie, na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

5 KOMENTARZE

 1. Czy jakiś Przyjaciel Korzeniówki wybiera się na spotkanie i mógłby w kilku punktach przedstawić ustalenia ze spotkania? To wielka prośba od mieszkańców, którzy pracują, wożą dzieci na zajęcia …….. i nie mogą wziąć udziału w spotkaniu. Szukam chętnych 🙂

 2. Jowi, zamieszczam użytkownika bablo relację z forum tarczyńskiego:
  Na spotkanie przybyło jakieś 250 osób. Rozpoczęło się od krótkiej prezentacji planowanego przebiegu całej trasu długości 29,4km. Potem prezentacja węzłów na całej trasie a następnie prezentacja pozostałych obiektów planowanych na terenie gminy Tarczyn. Następnie zaczęto zadawać pytania. Ja zadałem pytania dotyczące:

  1. odniesienia się do materiałów prasowych, opinii ZDG “TOR” dot. podzielenia na etapy i nadania najwyższego priorytetu odcinkowi “Węzeł Lotnisko” – “Węzeł Lesznowola”.
  Odp. reprezentanta GDDKiA (nie dosłowna): Jest brane pod uwagę podzielenie tego odcinka na trzy pododcinki na które mogą zostać ogłoszone w przyszłości 3 oddzielne przetargi. Wg GDDKiA jest możliwa budowa wszystkich odcinków jednocześnie jak i z przesunięciem czasowym w zależności od ilości środków dostępnych w przyszłości. Na dziś nie ma zarezerwowanych środków na tą inwestycję.

  2. ul.Grzywaczówka czyli braku wiaduktu drogowego w ciągu “schetynówki” Rembertów – Gąski nad planowaną S7.
  Odp. Ciągłość tej drogi została utrzymana przez wiadukt WD21 zlokalizowany bardziej na południe. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia budowa dwóch wiaduktów w tak bliskiej odległości. Jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia należy składać wnioski dotyczące zmian do 27 lutego na piśmie.
  (Jeśli komuś zależy na tym aby jednak powstał wiadukt w ciągu ul.Grzywaczówka proponuję składać wnioski)

  3. Czy jest planowana regulacja, poszerzanie koryta rzeki Tarczynki w dół od planowanej inwestycji w związku z planowanym odprowadzeniem wód opadowych z odcinka S7, ponieważ już dziś jest problem i występują lokalne podtopienia w związku z występowaniem opadów deszczu?
  Odp. Są plany uporządkowania koryta rzeki. Dodatkowo będą budowane zbiorniki retencyjne mające za zadanie przyjęcie skokowe wód opadowych z rejonu S7 i wstępne oczyszczanie.

  Generalnie “okrągłe odpowiedzi” i mało konkretów. W zasadzie chodziło o przedstawienie tego co zostało przygotowane. Jeśli są jakieś wnioski, należy je składać na piśmie do 27.02.2014

  Jeśli chodzi o pytania innych to przewiło się często pytanie o wykupy i oczekiwanie podania szczegółów wykupu, terminów, stawek. Niestety reprezentanci GDDKiA nie mieli odpowiedzi na te pytania. W zasadzie najwięcej pytań dotyczyło właśnie tego. Wydaje się, że nie są w stanie podać nawet przybliżonych dat realizacji inwestycji. W optymistycznym wariancie cała inwestycja mogłaby być oddana do użytku na przełomie 2018-2019 wg GDDKiA. Jedno z pytań dotyczyło zasadności prezentacji tak szczegółowej koncepcji programowej w sytuacji gdy nie ma prawomocnej decyzji środowiskowej. Wskazywano na problem prawny, który dotyczy tej decyzji. Stan obecny to zwrócenie decyzji środowiskowej z WSA do ponownego przeprowadzenia procedury do RDOŚ. Kolejna sprawa to rezerwa terenu. Okazuje się, że jest trochę bąłagan jeśli chodzi o plany miejscowe, bo dużo terenów jest zablokowanych i nic na nich nie można robić. Jednocześnie jest taki paradoks, że np, w okolicy Kotorydza planowany przebieg jest od strony wschodniej Kotorydza a w planie miejscowym nadal jest zarezerwowany pas ziemi pod pierwotny wariant omijający Kotorydz od zachodu. Powoduje to blokadę gruntów, bo plan miejscowy nie został jeszcze zmieniony. Jedno z pytań dotyczyło szczegółów rozwiązania węzla “Tarczyn Południe”, gdzie są wątpliwości do zastosowania ronda na połączeniu planowanej S7 z itniejącą DK7 ze względu na dużą liczbę samochodów w relacji Grójec – Tarczyn jak i powiązania widuktu w jego okolicy z drogą gminną zamiast powiatową. Było też pytanie o kładki dla pieszych w okolicy przystanków autobusowych jak i brak dojazdu do Głuchowa od strony Radomia po przejechaniu węzła S7 z drogą krajową DK50.

  Jak macie coś do dodania to zapraszam jeśli coś przeoczyłem.

  Ja odniosłem wrażenie, że to spotkanie zostało zorganizowane, bo trzeba wystawić fakturę za sporządzenie szczegółowej koncepcji a prezentacja społeczeństwu jest jednym z elementów po drodze. 🙂

  Mało konkretów, dla mnie znamienne było to, że obecnie nie jest wykluczana budowa z podziałem na odcinki i budowa w różnych etapach czasowych co otwiera drogę do realizacji wariantu, którego domaga się gmina Lesznowola, czyli budowa w pierwszej kolejności odcinka do węzła Lesznowola a reszta później. W zasadzie to ja się nie dziwię gminie Lesznowola, bo jeśli powstanie cała trasa w tym samym czasie, tereny gminy Tarczyn stałyby się bardziej konkurencyjne dla lokalizacji wszelkich inwestycji, bo wtedy nie ma większych problemów z dostępem do Warszawy z miejsc bardziej oddalonych, które napewno są tańsze. To oczywiście jest mój pogląd na ten temat i nie ma oparcia w żadnych dokumentach.

 3. Bablo – wielkie dzięki za obszerną relację ze spotkania.
  Kompletnie nie rozumiem budowy dróg odcinkami, w Polsce nie ma jednego szlaku od granicy do granicy dróg ekspresowych i autostrad. 20 czy 30 lat trąbienia o rekordowych ilościach samochodów przejeżdżających przez Raszyn i Janki i ….. ..
  Szkoda, że w GDDiA nie pamiętają, że inwestycja była planowana najpóźniej na EURO2012

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.