Apel Rady Sołeckiej

0
2321

W ZWIĄZKU Z OBSERWOWANYM BRAKIEM ŚWIADOMOSCI EKOLOGICZNEJ ORAZ, ZBLIŻAJĄCYM SIĘ SEZONEM GRZEWCZYM, RADA SOŁECKA MARYLKI I KORZENIÓWKI APELUJE DO MIESZKAŃCÓW, O NIE WYPALANIE TWORZYW SZTUCZNYCH, W DOMOWYCH PALENISKACH.

Uwaga !!!spalanie odpadów typu: plastik, folia, stare meble zawierające substancje do konserwacji oraz pozostałości farb i lakierów, kartony, opakowania wielomateriałowe, papier, z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzju metali ciężkich, w niskich temperaturach jakie występują w paleniskach domowych (200-500°C) prowadzi do powstawania bardzo groźnych dla zdrowia związków chemicznych!!!

Do szczególnie groźnych zanieczyszczeń, emitowanych przez domowe kominy należą:

1 tlenki azotunawet krutkotrwałe wdychanie może sopowodować obrzęk płuc i śmierć, może stać się przyczyną rozedmy płuc.

2 tlnek węglatrujący gaz, blokuje transport tlenu w układzie krwionośnym, wywołuje utratę koordynacji ruchowej, a nawet śmierć.

3 dwutlenek wegla– pobudza układ oddechowy.

4 tlenki siarkiw połączeniu z parą wodną tworzą żrące i trujące kwasy, uszkadzające tkanki wewnęyrzne.

5 dwutlenek siarkiwywołuje skurcz i obrzęk krtani, prowadzi do śmierci.

6chlorowodórwywołuje stany zapalne dróg oddechowych i oczu.

7 cyjanowodórparaliżuje układ oddechowy.

8 sadza– pyły lotne, osadzają się w drogach oddechowych wywołując wiele schorzeń, w tym nowotwory.

Oprócz tych, znanych wszystkim substancji, emitowane jest kilkaset innych związków, w wyniku samorzutnych reakcji chemicznych, jako produkty uboczne spalania odpadów. Bardzo groźnymi są Metale ciężkie, dioksyny i furany,należą one do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10.000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu, lecz ich działanie nie jest natychmiastowe. Toksyczne ich działanie, polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej, są odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów.

PAMIĘTAJMY IM BLIŻEJ ŹRÓDŁA SPALANIA, TYM STEŻENIE TRUCIZN JEST WIĘKSZE !!!Dla naszego wspólnego dobra pamiętajmy, że spalanie tworzyw sztucznych nie powoduje ich zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą w powietrzu skąd je wszyscy wdychamy, następnie opadają do gleby, z której przechodzą do roślin, są zjadane przez zwierzęta, aż w końcu z żywnością trafiają do naszych organizmów „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”.

NIE POZWÓLMY, ŻEBY KTOKOLWIEK ROBIŁ „PORZĄDKI” KOSZTEM ZDROWIA NAS WSZYSTKICH!!! Do walki ze śmiercionośnymi gazami służy podstawa prawna – Art. 71. ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) mówi: Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny do 5.000 zł. Organem który pomoże egzekwować powyższy akt prawny jest Straż Miejska w Tarczynie ul. Rynek 8a tel. 22 727 90 09