Zarząd Stowarzyszenia

0
2112

Zarząd został powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Zarząd składa się z 5 osób, będących członkami Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu:

Andrzej Zaręba

Wiceprezes:

Katarzyna Jezierska-Tratkiewicz

Wiceprezes:

Joanna Turska

Skarbnik:

Marek Jezierski-Tratkiewicz

Sekretarz:

Wiktor Kapuściński