Nauka programowania w Pythonie

0
6360

Nauka programowania będzie obejmowała następujący zakres:

Szkolenie z Python Turtle – Logo dla dzieci

 • Co to jest biblioteka w Python – biblioteka Turtle
 • Składnia pisania komend w Python Turtle
 • Przegląd metod Python Turtle, podstawowe komendy – kontrola pisaka(żółwia), stany żółwia (podnieś/opuść żółwia itd., – rysujemy proste figury geometryczne
 • Przegląd metod Python Screen – metody kontroli okna, metody animacji, użycie metod ekranu
 • Metody Raw Turtle i odpowiednie funkcje – dodatkowe metody kontrolowania ruchów ‘żółwia’ oraz informacji o statusie/stanie żółwia, funkcje miary
 • Funkcje kontroli formatowania lini, funkcje kolorów
 • Metody specjalne Python Turtle np. end_poly, get_poly, clone .
 • Konfiguracja Screen i Turtle – ustawienia zmiennych środowiskowych
 • Pętle – grupowanie czynności powtarzalnych
 • Instrukcje warunkowe
 • Projekt zaliczający – projekt z tematyki konkursu Informatycznego z programowania w Logo

Wszystkie tematy będą utrwalane poprzez ćwiczenia wspólne oraz zadania do samodzielnego wykonania.

Szkolenie programowania w Python dla dzieci

 • Jak zainstalować Pythona
 • Zmienne w Pythonie
 • Operatory w Pythonie
 • Obliczenia w Pythonie
 • Łańcuch znaków, listy, krotki
 • Instrukcje warunkowe, pętle- powtórka z kursu Python Turtle
 • Funkcje
 • Moduły
 • Klasy
 • Obiekty
 • Metody
 • Wbudowane funkcje Pythona – omówienie wybranych funkcji
 • Przydatne moduły Pythona – np. copy, keyword,random
 • Tworzenie grafiki za pomocą Pythona – więcej niż Python Turtle
 • Zbiory i rekordy
 • Piszemy grę w Pythonie – pomysł realizujemy w grupach po 3 osoby

Wszystkie tematy będą utrwalane poprzez ćwiczenia wspólne oraz zadania do samodzielnego wykonania.

Opracował: Marek Domański

Zajęcia będą się odbywały w soboty w Bibliotece Publicznej w Złotokłosie w godzinach od 10-12.

Obecnie nie ma już miejsc na zajęcia w sobotę. We wtorki lub czwartki mogą się odbywać zajęcia kolejnej grupy jeśli znajdą się chętne osoby.

Koszt zajęć koszt 65,00 zł netto za dwie godziny

Zapisy: przyjacielekorzeniowki@gmail.com