Zostaw 1% podatku w Korzeniówce

3
2850

Zachę­camy do pozo­sta­wie­nia 1% podatku na dzia­ła­nia w Korzeniówce. 

Jak to zrobić?

W zezna­niu rocz­nym PIT należy w odpo­wied­niej rubryce wpi­sać nr KRS 0000305991 (OPP zaprzy­jaź­niona ze Sto­wa­rzy­sze­niem Przy­ja­ciół Korze­niówki) oraz w rubryce “cel szcze­gó­łowy” wpi­sać “KORZENIÓWKA”.

Uwaga! Nastąpiła zmiana KRS

 

3 KOMENTARZE

  1. No i klops, co jeśli ktoś juś się rozliczył na stary KRS? 😛 Przepadnie jeśli nie rozbie korekty? :/

  2. Dzień dobry, korektę trzeba zrobić w ciągu miesiąca od terminu złożenia deklaracji pierwotnej, bo po tym czasie nie ma już możliwości wskazania 1%.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.