Na co Fundusz Sołecki?

2
2818

Zebranie Wiejskie sołectwa Marylka-Korzeniówka 15 października podjęło uchwałę o złożeniu wniosku w sprawie przyznania funduszu sołeckiego na rok 2016 na następujące działania:

  1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż pojedynczych opraw (lamp sodowych) na istniejącej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Korzeniówce – 8 szt. – koszt szacowany 8.000 zł
  2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż pojedynczych opraw (lamp sodowych) na istniejącej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej (pomiędzy ul. Dębową a ul. Magnoliową) w Marylce – 7 szt. – koszt szacowany 7.000 zł
  3. Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa Marylka-Korzeniówka (nazwy ulic, trasy rowerowe, szlaki turystyczne) – koszt szacowany 2.000 zł
  4. Montaż tablicy informacyjnej przy jednej z głównych dróg gminnych Sołectwa – wkład własny mieszkańców
  5. Organizacja wiosennego sprzątania oraz ekologicznego festynu rodzinnego (wypożyczenie ław i stołów, sprzętu nagłaśniającego, zakup nagród rzeczowych) – koszt szacowany 1.500 zł

Łączny szacunkowy koszt realizacji w/w działań to 18.500 zł.

fUNDUSZ SOLECKI

2 KOMENTARZE

  1. Pierwsze głosowanie na temat naszego wniosku odbyło się 03/11 podczas Komisji Rady Miejskiej.11 -tu radnych było za przyjęciem wniosku 🙂

  2. 06/11 odbyło się ostateczne głosowanie w/s naszego wniosku.Wszyscy radni byli za przyjęciem wniosku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.