Finał projektu z gwiazdami X-Factora

0
2339

W najbliższą sobotę 8 listopada o godz. 18:00 w sali OSP w Złotokłosie odbędzie się finał projektu “Szelesty w igliwiu – wiej­ski festi­wal sztuki” reali­zo­wanego przez grupę nie­for­malną WSW – Wiel­bi­ciele Sztuk Wielu i Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Korze­niówki, dofi­nan­so­wanego ze środ­ków Pro­gramu “Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich – Mazow­sze Lokal­nie” reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Fun­dusz Współ­pracy, Sto­wa­rzy­sze­nie Boris oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Europa i My.

Podczas sobotniego finału odbędzie się wręczenie nagród w konkursie fotograficznym “Moja piękna okolica” wraz z wystawą pokonkursową, zaprezentowane zostaną prace przygotowane w ramach pleneru malarskiego w Korzeniówce. Na deser odbędzie się koncert finalistów telewizyjnego show X-FACTOR. Wystąpią: Marcin Spenner i Paweł BIBA Binkiewicz z towarzyszeniem Adama Bieranowskiego, który akompaniować im będzie na pianinie.

Zapraszamy wszystkich miłośników piękna naszej okolicy oraz miłośników pięknej muzyki… WSTĘP WOLNY. 

Partnerem finału jest OSP Złotokłos

Plakat FINAL ZM

FINAL zm2