Wybory samorządowe zbliżają się…

0
2476

wybory2014Dane te zebrał Jezier, publikowane są na forum Tarczyna. Ale stwierdziłam, że warto opublikować je też na naszej stronie.

Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się po raz pierwszy na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W związku z tym jest trochę zmian w porównaniu z 2010 r.

Wybory do Rad gmin
W skład rady wchodzą radni w liczbie:
15 w gminach do 20 000 mieszkańców
21 w gminach do 50 000 mieszkańców
23 w gminach do 100 000 mieszkańców
25 w gminach do 200 000 mieszkańców
oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. W Warszawie, będącej wyjątkiem, radnych jest 60.

Na koniec 2013 gminy z powiatu piaseczyńskiego miały następującą liczbę mieszkańców (wg GUS):
Góra Kalwaria – 25 828 (wzrost o 1008 – 4% )
Konstancin-Jeziorna – 24 805 (wzrost o 1000 – 4%)
Lesznowola – 22 904 (wzrost o 5131 – 31%)
Piaseczno – 76 693 (wzrost o 6726 – 10%)
Prażmów – 10 096 (wzrost o 865 – 9%)
Tarczyn – 11 263 (wzrost o 561 – 5%)
W nawiasach o ile przybyło mieszkańców w gminach w ciągu 4 lat.
A więc tylko w Lesznowoli będzie wybieranych więcej radnych niż wyborach w 2010 r.

W 2012 r, nowy kodeks wyborczy wprowadził okręgi jednomandatowe a rady gmin uchwaliły podział na okręgi wyborcze:
Piaseczno:
http://piaseczno.eu/index.php?mnu=690&app=docs&action=get&iid=28252
Lesznowola:
http://piaseczynskie-rozprawki.blog.onet.pl/2012/10/27/ug-lesznowola-podzial-gminy-na-jednomandatowe-okregi-wyborcze/
Konstancin-Jeziorna:
http://bip.konstancinjeziorna.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=47854
Góra Kalwaria:
http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=246703
Prażmów:
http://www.bip.prazmow.pl/pls/prazmow/dokumenty/F74/image4349.pdf
Tarczyn:
http://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file.php?id=198424

Przed wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. rady jednostek samorządu terytorialnego oraz komisarze wyborczy zobowiązani są do sprawdzenia, czy podział tych jednostek na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawowe. W przypadku stwierdzenia niezgodności komisarze zasygnalizują gminom konieczność dokonania zmian w podziale. Zmiany te muszą zostać dokonane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, czyli do dnia 21 sierpnia 2014 r.
Jednakże należy mieć na uwadze, że podział gminy na okręgi wyborcze dokonany w 2012 r. na okręgi wyborcze jest stały i zmiany w nim mogą być wprowadzane wyłącznie w sytuacjach i w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym (art. 421 Kodeksu).
Art. 421.Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

W Tarczynie wyznaczono 15 okręgów wyborczych:
1 Bystrzanów, Wólka Jeżewska, Werdun, Jeżewice, Borowiec, Many, Suchostruga,
2 Suchodół, Marianka, Księżak , Nosy,
3 Janówek, Wola Przypkowska, Kolonia Wola Przypkowska, Przypki,
4 Grzędy, Kotorydz,
5 Tarczyn ulice: Kazimierza Dobrowolskiego, 1-go Maja, Mszczonowska, Dolna, Cmentarna, Miodowa, Os. Tarczynianka,
6 Tarczyn ulice: Owocowa, Kolejowa, Grójecka, Komornicka, Niecała,
7 Tarczyn: Os. Ustronie bloki nr 1-9, ulica Rynek,
8 Tarczyn ulice: mjr Edwarda Ziółkowskiego, Ks. Czesława Oszkiela,
9 Tarczyn ulice: Akacjowa, Aleja Krakowska, Błońska, Malinowa, Klonowa, Jodłowa, Lipowa, Świerkowa, Ogrodowa, Sadowa, Szarych Szeregów, Tulipanowa, Władysława Gawarskiego, Wąska, Polna, Miła, Zatylna, Dojazdowa, Zawilec, Niezapominajki, Wrzosowa, Różana, Młynarska, Graniczna, Długa, Na Skraju, Modrzewiowa, Sosnowa, Brzozowa, Dębowa, Magnolii, Słoneczna,
10 Tarczyn ulice: Warszawska, Juliana Stępkowskiego, Pocztowa, Bronisława Reszki, Poprzeczna, Stanisława Czarneckiego, Sportowa, Działkowa, Kółkowa, Orzechowa, Kotorydzka, Żytnia, Krótka, Średnia, Jabłoniowa, Pogodna, Szkolna, Północna, Wspólna, Górna,
11 Komorniki, Ruda, Józefowice, Jeziorzany, Świętochów,
12 Pawłowice, Rembertów, Stefanówka,
13 Kopana,
14 Kawęczyn, Racibory, Wylezin, Gąski,
15 Prace Duże, Kolonia Prace Duże , Prace Małe, Marylka – Korzeniówka, Gładków,

W naszej gminie nowy podział na okręgi może wystąpić tylko w przypadku, gdy norma przedstawicielstwa dla miasta Tarczyn spadnie poniżej 5,5. Wtedy zamiast 6 okręgów na terenie miasta będzie trzeba wyznaczyć 5 okręgów. A więc miasto straciłoby 1 mandat na rzecz terenów wiejskich. Wtedy te tereny trzeba będzie podzielić na 10 okręgów. Myślę, że taka sytuacja może wystąpić.

Wybory do rady powiatu
W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych.
Powiat Piaseczyński liczy już ponad 170 tysięcy mieszkańców (148 tys. w 2010 r.). W związku z tym w najbliższych wyborach wybierzemy o dwóch radnych więcej niż 4 lata temu i o 4 więcej niż w roku 2006.
Norma przedstawicielstwa dla poszczególnych gmin wygląda następująco:
Góra Kalwaria – 4,37
Konstancin-Jeziorna – 4,19
Lesznowola – 3,87
Piaseczno – 12,96
Tarczyn – 1,71
Prażmów – 1,9

W każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. W celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina. W celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3. Podział gminy na dwa lub więcej okręgów jest dopuszczalny jedynie w przypadku, gdyby liczba radnych przypadających na tę gminę, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiła więcej niż 10. Utworzenie na obszarze gminy dwóch lub więcej okręgów wyborczych wymaga porozumienia z radą tej gminy; należy przy tym uwzględnić podział danej gminy na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin. Łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin.

W naszym powiecie gmina Piaseczno zostanie podzielona na dwa okręgi a gminy Tarczyn i Prażmów zostaną połączone w jeden wspólny okręg lub dołączone do większych gmin. W 2010 r. Lesznowola, Prażmów i Tarczyn tworzyły jeden okręg wyborczy.
Ja przewiduję taki podział:
Góra Kalwaria – 4 radnych
Konstancin-Jeziorna – 4 radnych
Lesznowola – 4 radnych
Piaseczno – dwa okręgi 8 i 5 radnych
Tarczyn i Prażmów – 4 radnych

W wyborach do rady powiatu nie ma okręgów jednomandatowych. W wyborach liczą się głosy oddane na komitety wyborcze. Aby komitet był brany pod uwagę przy podziale mandatów musi przekroczyć próg wyborczy – 5%. Następnie mandaty w poszczególnych okręgach przydzielane są metodą d’Hondta. Faworyzuje ona duże ugrupowania i często przekroczenie progu nie gwarantuje nawet 1 mandatu.

Źródło:
http://pkw.gov.pl/ustawy-wyborcze/ustaw … acymi.html
http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_05/9 … ac4c95.pdf
http://warszawa.pkw.gov.pl/g2/i/20/13/3 … _nr_35.pdf

Teraz trochę o dietach radnych
Wysokość diet przysługujących radnemu gminy czy powiatu w ciągu miesiąca (nazywana dalej maksymalną wysokością diet) nie może przekroczyć łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (która w 2014 r. wynosi 1766,46 zł), w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2649,69 zł.
Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca jest uzależniona od liczby mieszkańców:
Powiat piaseczyński – 2649,69 zł
Gminy Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna i Lesznowola – 1987,27 zł
Gminy Tarczyn i Prażmów – 1324,85 zł
To są maksymalne dopuszczalne stawki. Szczegółowe wynagrodzenie ustalają radni uchwałą.

Gmina Tarczyn
1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna dieta w wysokości 100% maksymalnej diety – 1324,85 zł
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady przysługuje miesięczna dieta w wysokości 60% maksymalnej diety – 794,91 zł
3. Przewodniczącemu Komisji Rady przysługuje miesięczna dieta w wysokości 55% maksymalnej diety – 728,67 zł
4. Radnemu za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej przysługuje miesięczna dieta w wysokości 45% maksymalnej diety – 596,18 zł
W przypadku jednej nieobecności na Sesji Rady, posiedzeniu Komisji, radny zachowuje prawo do całej przysługującej mu diety. Za każdą następną nieobecność z diety potrącane jest 198,73 zł

Powiat Piaseczyński
Przewodniczący Rady Powiatu -2119,75 zł
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 1854,78 zł
Przewodniczący komisji – 1854,78 zł
Pozostali radni – 1589,81 zł
Za nieobecność na sesji dieta zmniejszana jest o 15% a na komisji o 10%

Diety są nieopodatkowane.