Nowa numeracja domów i posesji

0
4624

Od sycznia 2014 r. zmienią się numery ewidencyjne domów na niektórych ulicach w Korzeniówce. Urząd miasta rozesłał do mieszkańców informację o nowych numerach m.in. na ul. Topolowej. Kilka miesięcy temu informacja o planowanych zmianach pojawiła się na stronach internetowych urzędu:

Zmienione przepisy w zakresie numeracji porządkowej nałożyły na gminę obowiązek założenia i prowadzenia w systemie teleinformatycznym nowego rejestru publicznego Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów

Z szerokiego zakresu informacji gromadzonych w bazie EMUiA  dla właścicieli nieruchomości zabudowanych lub ich użytkowników istotne znaczenie ma jeden z elementów nowej  ewidencji – adres budynku.
Ewidencją obejmuje się budynki wybudowane, w trakcie budowy i prognozowane.
W myśl przepisów poprzedzających wprowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów numer porządkowy nadawany był nieruchomości (niezależnie od tego, czy była zabudowana czy też nie). W przypadku kiedy nieruchomość była zabudowana budynek oznaczany był numerem porządkowym nieruchomości (w przypadku wielu budynków na nieruchomości z dodaniem liter alfabetu). Rejestry numeracji porządkowej nieruchomości stały się dokumentami „historycznymi”. Obecnie oznaczeniu podlegają budynki przeznaczone na stały i czasowy pobyt ludzi.

Przepis prawa wymaga aby numeracja była ciągła. Zachowanie wymaganej przepisami ciągłości numeracji budynków mogłoby być najprościej zrealizowane poprzez nadanie istniejącym budynkom nowej ciągłej numeracji.
Działanie takie skutkowałoby jednak zmianą większości adresów, gdyż szczególnie na terenach wiejskich nieruchomości nie są w zwartej zabudowie . Budynki nie były oznaczane kolejnymi liczbami (parzystymi po jednej nieparzystymi po przeciwnej stronie ulicy) gdyż  obok zabudowanych występują nieruchomości niezabudowane które uprzednio podlegały numeracji.
Działania urzędu zmierzają w kierunku, aby  przy wprowadzonych  zmienionymi przepisami prawa zasadach oznaczania budynków w procesie tworzenia i aktualizacji  rejestru EMUiA  możliwie największa  ilości budynków  istniejących mogła pozostać oznaczona numerami  przyjętymi dla tych budynków w  dotychczasowej  numeracji porządkowej nieruchomości.
Wykorzystując fakt , że aktualne przepisy dopuszczają przy ustalaniu numerów porządkowych budynków ustalenie punktów adresowych dla budynków prognozowanych przewidujemy  tam gdzie to będzie możliwe wprowadzenie numerów prognozowanych (łącznie ok. 3000)  na nieruchomościach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego oraz przewidzianych w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele zabudowy. Takie działanie pozwoli na ustalenie numerów adresowych Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów zgodnych z uprzednio przyjętymi w ewidencji numeracji porządkowej w ok. 3 300 przypadkach. Wprowadzenie nowych numerów będzie konieczne w przypadkach kiedy nie będzie możliwe uzasadnienie zapisami  planu i studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wprowadzenia numerów budynków prognozowanych  w zakresie w jakim by „wyczerpywały”  uprzednie  numery porządkowe nieruchomości niezabudowanych.
Zmiany są konieczne także w przypadkach gdy nastąpiło przekształcenie struktury nieruchomości (np. w wyniku podziałów, scaleń, szczególnego zainwestowania obiektami które aktualnie nie podlegają numeracji, wprowadzenia nowych ulic), o ile nie jest możliwe zachowanie wymogów Rozporządzenia  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia  2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U z 2012r , poz.125).
Przy powyższych działaniach numery budynków w EMUiA  będą zmienione w odniesieniu do większych części lub całych ulic jedynie w nielicznych, koniecznych przypadkach.W niektórych wsiach wprowadzenie adresów budynków prognozowanych pozwala zachować znakomitą  większość numerów zgodnych z uprzednio nadanymi w ramach numeracji nieruchomości.

Wprowadzenie w ramach tworzenia i aktualizacji  rejestru EMUiA  danych adresowych budynków  jest  „nieodczuwalne” dla właścicieli i władających budynkami w przypadkach przyjęcia w tym rejestrze numerów zgodnych z  uprzednio nadanymi w ramach numeracji porządkowej nieruchomości.
Referat Geodezji i Rolnictwa

W związku z taką niewielką zmianą czeka mieszkańców sporo wydatków i chodzenia po urzędach:

 • Trzeba złożyć  wniosek o nowy dowód osobisty i prawo jazdy.
 • Czeka nas wymiana dowodów rejestracyjnych

Zawiadamiamy:

 • Urząd skarbowy, w którym składamy zeznanie podatkowe,
 • Bank, w którym mamy konto bieżące, lokaty, kredyty, karty płatnicze lub kredytowe,
 • ZUS i OFE prowadzące nasz fundusz emerytalny,
 • Firmy ubezpieczeniowe, z którymi zawarliśmy umowy ubezpieczenia,
 • Firmy telekomunikacyjne, za pośrednictwem których korzystamy z telefonu, telewizji i internetu,
 • Dostawców energii elektrycznej, gazu i wody,
 • Przychodnie lekarskie, z których korzystamy,
 • Pracodawcę.
 • Szkołę, gdy sami się uczymy lub uczą się nasze dzieci .

Jest pewnie wiele innych miejsc w których trzeba zmienić swój adres. Serwisy internetowe, rodzina, znajomi itp.

Trzeba też oznakować posesję nowym numerem co wprowadzi przejściowy chaos. Na części domów będą wisiały nowe numery a na części stare.

Mam pewien pomysł odnośnie nowych numerów domów. Może ogłośmy konkurs na ciekawą tabliczkę adresową. A potem wydrukujemy jednakowe tabliczki dla każdej posesji w Korzeniówce. Przy takim hurtowym zamówieniu cena byłaby bardzo konkurencyjna.

Oto przykładowe tabliczki:

Tabliczki