Dziękujemy za 1% podatku

0
2463

Na początku października otrzymaliśmy oficjalną informację o przekazanym 1% podatku na rzecz działań Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki. Przypomnijmy, że do końca kwietnia tego roku można było przekazać podatek za rok 2012 dzięki współpracy z innym stowarzyszeniem posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego wpisując KRS 0000160318 i cel szczegółowy “KORZENIÓWKA”.

Otrzymaliśmy 23 wpłaty na łączną kwotę 2.974,60zł. DZIĘKUJEMY!

Powyższe środki zostaną przeznaczone na działania statutowe o czym Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki będzie osobno informował.

W tym roku Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki zorganizowało poza mniejszymi, bezkosztowymi działaniami dwa większe projekty – IV Święto Korzeniówki (koszt organizacji 2.937,00 zł) i Jesienny Koncert w lesie (koszt organizacji 1.476,00 zł). Wydarzenia te zostały sfinansowane m.in. dzięki Przyjaciołom Korzeniówki, którzy przekazali 1% podatku w latach poprzednich.

pODZIEKOWANIE zm