Święto Korzeniówki 2013 – wielkie dzięki!

4
2972

Kolejne, czwarte już „Święto Korzeniówki” za nami. Tym razem pogoda była idealna – nie za gorąco, nie za zimno, w sam raz na sobotnie popołudnie w gronie przyjaciół. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone 4 godziny dla uczestników będą miłym wspomnieniem i z niecierpliwością wszyscy będą czekać na kolejne sąsiedzkie spotkanie za rok.

Wśród atrakcji był niesamowity pokaz iluzji, wielki dmuchany galeon, zjazd na linie, rodzinny turniej sprawnościowy, slalom strażacki i wodne rozrywki ze strażackiej sikawki, zabawa fantowa z nagrodami, wojskowa grochówka, gorący grill z grillownikiem, złociste napoje – i te bez % i te z niewielką ich ilością i co najważniejsze była wspaniała atmosfera za którą wszystkim dziękujemy…

Przy­go­to­wa­nia do wspól­nej zabawy to jed­nak dużo wię­cej pracy niż te wspólnie spędzone 4 godziny i co warte pod­kre­śle­nia pomoc wielu osób. Chcie­li­by­śmy im podzię­ko­wać, mimo iż pew­nie nie ocze­kują tego bo są w więk­szo­ści naszymi przy­ja­ciółmi, sąsia­dami czy znajomymi…

Kolej­ność przy­pad­kowa, jeśli kogoś pomi­nę­li­śmy to dopi­szemy, jeśli przy­po­mni­cie…

DZIĘKUJEMY po pierw­sze wszyst­kim tym, któ­rzy przy­byli i bawili się razem z nami.

DZIĘKUJEMY wszyst­kim, któ­rzy pomogli przywieźć i rozstawić „ten cały bałagan” a potem go złożyć i wywieźć – stoły z ławami, parasole z niezwykle ciężkimi betonami, namioty, nagłośnienie, grill, itp. O 20:30 plac był już pusty a wszystko wywie­zione i pood­da­wane. Nie będziemy wymie­niać nazwisk, ci co pomo­gli wie­dzą i pro­simy aby czuli się z tym dobrze. Zro­bili coś dobrego dla wszyst­kich, któ­rzy bawili się wspól­nie na łące przy Topolowej i tą satysfakcją powinni żyć jak najdłużej.

DZIĘKUJEMY stra­ża­kom z Prac Małych za udział w impre­zie, przy­go­to­wa­nie zawo­dów stra­żac­kich i wodne atrakcje…

DZIĘKUJEMY:

 • Jaro­sła­wowi Sotom­skiemu (ARKOM) za uży­cze­nie prądu i poży­cze­nie roll-baru;
 • Markowi Grzejkowi i jego koledze Jarkowi za zorganizowanie i zabezpieczanie podczas imprezy zjazdu na linie;
 • KS Perła Zło­to­kłos za poży­cze­nie 4 para­soli, a za pomoc w ich zorganizowaniu Sławomirowi Sękowi;
 • Deli­ka­te­som u Artura z Prac Małych za poży­cze­nie 5 kom­ple­tów ław i sto­łów oraz zamó­wie­nie kegów z piwem;
 • Wszyst­kim, któ­rzy prze­ka­zali gadżety na nagrody do konkursów i zabawy fantowej;
 • Wolon­ta­ria­towi DOBRE SERCE z Grójca za prze­ka­za­nie sło­dy­czy (FERRERO) na nagrody i napojów (PEPSI);
 • Mieciowi za przygotowanie łąki;
 • Małgosi za przygotowanie rodzinnego turnieju sprawnościowego;

Na koniec DZIĘKUJEMY tym, któ­rzy nad orga­ni­za­cją IV Święta Korze­niówki pra­co­wali kilka tygo­dni, spo­ty­kali się, uzgad­niali dzia­ła­nia… czyli człon­kom zarządu Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Korze­niówki: Joasi, Kasi, Mał­gosi, Krysi, Mie­ciowi, Wik­to­rowi, Mar­kowi, Pawłowi i Andrzejowi…

DZIĘKUJEMY I LICZYMY NA DALSZE WSPÓLNE DZIAŁANIA

4 święto Korzeniówki przez Marek_Jezierski-Tratkiewi

Swieto_korzeniowki01

Swieto_korzeniowki03

Swieto_korzeniowki04

Swieto_korzeniowki05

Swieto_korzeniowki06

Swieto_korzeniowki07

Swieto_korzeniowki08

Swieto_korzeniowki09

Swieto_korzeniowki10

Swieto_korzeniowki11

Swieto_korzeniowki13

Swieto_korzeniowki14

Swieto_korzeniowki15

Swieto_korzeniowki16

Swieto_korzeniowki17

Swieto_korzeniowki18

Swieto_korzeniowki19

Swieto_korzeniowki20

Swieto_korzeniowki21

Swieto_korzeniowki22

Swieto_korzeniowki23

Swieto_korzeniowki24

Swieto_korzeniowki25

Swieto_korzeniowki26

Swieto_korzeniowki27

Swieto_korzeniowki28

Swieto_korzeniowki29

Swieto_korzeniowki30

Swieto_korzeniowki31

Swieto_korzeniowki32

Swieto_korzeniowki33

Swieto_korzeniowki34

Swieto_korzeniowki35

4 KOMENTARZE

 1. Dziękujemy wszystkim którzy wspólnie z nami bawili się podczas IV Święta Korzeniówki! Bez was nie byłoby tego święta !!!

 2. Bawiliśmy się świetnie, radosne buzie dzieciaków mówią wszystko. Było wspaniale!!!! Specjalne podziękowanie dla Jacka za SUPER serwis fotograficzny !!!
  I jedna uwaga: moim zdaniem każdy lub prawie każdy mieszkaniec mógłby włączyć się w przygotowania – pomóc przy rozkładaniu parasoli czy ław, upiec ciasto, zaproponować transport parasoli, po prostu włączyć się do przygotowań do pikniku. Zdecydowanie brakuje mobilizacji i integracji, współodpowiedzialności za naszą WSPÓLNĄ imprezę.

 3. Jak zwykle udana impreza zorganizowana z wielkim rozmachem. Jak tak dalej pójdzie to Święto Korzeniówki przyćmi imprezy na Stadionie Narodowym. Dziękujemy za wspaniałą organizację, pomysły i zaangażowanie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.