1% podatku dla Korzeniówki

0
2221

Jak do roku Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Korze­niówki liczy na wspar­cie lokal­nych dzia­łań poprzez poda­ro­wa­nie 1%.
1proc
Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Korze­niówki ma pod­pi­sane poro­zu­mie­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem W.A.R.K.A. na mocy któ­rego jeśli ktoś prze­każe 1% podatku orga­ni­za­cji z Warki (KRS 0000160318) z dopi­skiem “KORZENIÓWKA” to wtedy środki te idą dla Korze­niówki.