Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn

0
2916

Prace nad nowym studium dobiegają końca. Jutro na sesji Rady Miasta będzie głosowany projekt uchwały (kliknij w zdjęcie aby obejrzeć mapy):


Materiały do uchwały:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn – tom 1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn – tom 2

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag