Uwaga! Dzikie zwierzęta

3
2803

W związku z pojawieniem się w naszej okolicy dużej ilości dzików i lisów, Sołtys wsi Marylka – Korzeniówka wraz z Radą Sołecką apeluje do mieszkańców o rozwagę i odpowiednie zachowanie się w sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu.

W sytuacji kiedy dzikie zwierzęta podchodzą do gospodarstw na bardzo małe odległości i mogą stać się potencjalnym zagrożeniem należy niezwłocznie powiadomić Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie, które jest zobowiązane podjąć natychmiastowe działania.

Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)

Dyżur całodobowy: tel. 22 737 07 63

Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt!

Należy pamiętać iż dokarmianie, zaburza behawior czyli zachowanie dzikich zwierząt, prowadzi to do zaniku instynktu wędrówki, zaburza też, naturalne procesy liczebności populacji i prawo selekcji naturalnej, przeżywają osobniki słabe, kalekie i chore. Zwierzęta, przyzwyczajone do dostawania pożywienia w jednym miejscu, przestają go szukać gdzie indziej, rozleniwiają się i uzależniają od człowieka. ( tzw. zjawisko „łatwego pokarmu”).

 

 

 

 

 

 

 

 

3 KOMENTARZE

 1. Mam nadzieję, że poprzez opublikowanie komunikatu i wydrukowanie plakatów nikt nie posądzi stowarzyszenia o medialny szum… 😉

 2. Osobiście dzwoniłam do nadleśnictwa, rozmawiałam z Nadleśniczym, napisałam pismo do Nadlesnictwa na które otrzymałam następującą odpowiedź cytuje:
  “Nadleśnictwo Chojnów informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dn. 13-10-1995 r Prawo łowieckie (Dz.U.05.127.1066 z póź. zm.) w opisanym przez Panią przypadku decyzję na odstrzał redukcyjny lub odłów dzikich zwierząt łownych wydaje starosta.

  Zgodnie z zatwierdzonymi planami łowieckimi na bieżący rok w dwóch obwodach łowieckich sąsiadujących z Pani miejscowościami zostanie odstrzelone 46 szt. dzików i 105 szt. lisów.”

  Piotr Wojtas
  Specjalista Służby Leśnej
  Nadleśnictwo Chojnów
  Tel. (22) 756 72 75 w. 119

  Mam zatem nadzieję że telefon do centrum zarządzania kryzysowego oraz pomoc ludzi z tej instytucji nie będzie nikomu potrzebna.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.