Zakład Usług Kominiarskich Robert Pawelec

0
1736

Firma istnieje od 1996r. Pełny zakres usług w dziedzinie kominiarstwa oraz ograniczony w zakresie zduństwa. Obsługuje klientów indywidualnych, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne-oświatowe-administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i rządowej.

Użytkownik Wiosna poleca: “Korzy­stam już od kilku lat. Ter­mi­nowo. Wysta­wia sto­sowne kwitki o wyko­na­niu usługi.”

Zakład Usług Kominiarskich
Robert Pawe­lec
ul. Żwirowa 3
05-555 Suchodół
tel. 500 21 46 32