Konferencja nt. współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

3
3608
W sobotę, 30 czerwca w Łazach (gm. Lesznowola) odbędzie się konferencja poświęcona współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Program konferencji:
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20 Otwarcie konferencji. Słowo wstępu.
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola
Jan Adam Dąbek, Starosta Piaseczyński
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak, Przewodnicząca Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Piaseczyńskiego

11.20 – 13.20 Blok I

Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Zbigniew Wejcman, Stowarzyszenie BORIS, Federacja Mazovia

Zmiany w prawie dla organizacji pozarządowych.
Izabela Siander, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Współpraca Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi.
Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.
Martyna Leciak, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Czas na start. Na początku potrzebna jest dobra wola.
Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia Dobra Wola, Lesznowola

13.20 – 13.50 Lunch

13.50 – 14.50 Blok II

Współpraca gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi.
Małgorzata Wiśniakowska, Urząd Gminy Lesznowola

Konkursy dla organizacji pozarządowych w jednostce samorządu terytorialnego – jak przejść przez proces z sukcesem.
Izabela Siander, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Małgorzata Wiśniakowska, Urząd Gminy Lesznowola

Współpraca organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Wsparcie przedsiębiorstw
we wdrażaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju poprzez realizację projektów współfinansowanych z EFS.
Bernard Wróblewski, Krzysztof Martyniak, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

14.50 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 16.30 Blok III

Panele

Razem możemy więcej. O działalności organizacji pozarządowych i współpracy z samorządem terytorialnym w konkretnych obszarach.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością – Łukasz Owczarek, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW w Piasecznie
Zapewnienie kobietom równych szans i możliwości – dr Justyna Szachowicz-Sempruch, Prezes Fundacji Studio (S)praw Kobiet, Piaseczno
Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna – Paweł Chrzanowski, Prezes Fundacji Eco Choice, Piaseczno
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Mirosława Walczykowska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego, Wiceprezes Ładu na Mazowszu
Rozwój miejscowości – Andrzej Zaręba, Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki, Korzeniówka, gm. Tarczyn

Jak kształtować współpracę finansową pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi w sytuacji zmniejszania się możliwości finansowych samorządu?

16.30 Zakończenie konferencji.

Miejsce konferencji:
Zespół Szkół w Łazach
ul. Ks. Słojewskiego 1, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
www.zs-lazy.edu.pl

Kontakt z organizatorami:
e-mail: k.oblakowska-kubiak@wp.pl
tel. 601 703 718

Prezentacja STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KORZENIÓWKI

 

 

3 KOMENTARZE

  1. Opis konferencji jest długi ale chciałbym zauważyć, że Andrzej Zaręba, prezes Stowarzyszenia Korzeniówki, będzie opowiadał o tym jak zmienia się Korzeniówka dzięki mieszkańcom.

  2. Byłem, promowałem naszą wieś i ludzi którym się COŚ chce więcej niż tylko trawnik na podwórku skosić. Nasze działania zostały bardzo gorąco przyjęte włącznie z przekazaniem prezentacji do pokazywania w innych społecznościach wiejskich powiatu piaseczyńskiego. Szkoda tylko, że nikt z gminy Tarczyn nie był… Zdjęcia wstawiłem pod artykułem.

  3. Czy wyniki tej niewątpliwie ciekawej konferencji będą opublikowane ? Dobrze było by je opublikować na naszej stronie. Np. temat Model współ­pracy samo­rządu tery­to­rial­nego z orga­ni­za­cjami pozarzą­do­wymi. Model modelem ale gdzie jest stosowany . Co obejmuje . Pod jakie efekty , jakie zadania Gdzie będzie stosowany w praktyce .. Itd. itd.
    Gratuluję udziału ! Dobrze by było opublikować Twoje wystąpienie. Zdjęcia zdjęciami , ale Twoje wystąpienie to by było to.
    No i koniecznie zamieścić Twoją prezentację jaka miała miejsce na tej konferencji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.