Konferencja nt. współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

3
3056
W sobotę, 30 czerwca w Łazach (gm. ivermectin philippines Lesznowola) odbędzie się konferencja poświęcona współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Program konferencji:
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20 Otwarcie konferencji. Słowo wstępu.
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola
Jan Adam Dąbek, Starosta Piaseczyński
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak, Przewodnicząca Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Piaseczyńskiego

11.20 – 13.20 Blok I

Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Zbigniew Wejcman, Stowarzyszenie BORIS, Federacja Mazovia

Zmiany w prawie dla organizacji pozarządowych.
Izabela Siander, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. ivermectina emag Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Współpraca Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi.
Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. ivermectina dosis para nios
Martyna Leciak, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Czas na start. Na początku potrzebna jest dobra wola.
Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia Dobra Wola, Lesznowola

13.20 – 13.50 Lunch

13.50 – 14.50 Blok II

Współpraca gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi.
Małgorzata Wiśniakowska, Urząd Gminy Lesznowola

Konkursy dla organizacji pozarządowych w jednostce samorządu terytorialnego – jak przejść przez proces z sukcesem.
Izabela Siander, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Małgorzata Wiśniakowska, Urząd Gminy Lesznowola

Współpraca organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Wsparcie przedsiębiorstw
we wdrażaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju poprzez realizację projektów współfinansowanych z EFS.
Bernard Wróblewski, Krzysztof Martyniak, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

14.50 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 16.30 Blok III

Panele

Razem możemy więcej. O działalności organizacji pozarządowych i współpracy z samorządem terytorialnym w konkretnych obszarach.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością – Łukasz Owczarek, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW w Piasecznie
Zapewnienie kobietom równych szans i możliwości – dr Justyna Szachowicz-Sempruch, Prezes Fundacji Studio (S)praw Kobiet, Piaseczno
Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna – Paweł Chrzanowski, Prezes Fundacji Eco Choice, Piaseczno
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Mirosława Walczykowska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego, Wiceprezes Ładu na Mazowszu
Rozwój miejscowości – Andrzej Zaręba, Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki, Korzeniówka, gm. Tarczyn

Jak kształtować współpracę finansową pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi w sytuacji zmniejszania się możliwości finansowych samorządu?

16.30 Zakończenie konferencji.

Miejsce konferencji:
Zespół Szkół w Łazach
ul. Ks. Słojewskiego 1, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
www.zs-lazy.edu.pl

Kontakt z organizatorami:
e-mail: k.oblakowska-kubiak@wp.pl
tel. 601 703 718

3 KOMENTARZE

  1. Opis konferencji jest długi ale chciałbym zauważyć, że Andrzej Zaręba, prezes Stowarzyszenia Korzeniówki, będzie opowiadał o tym jak zmienia się Korzeniówka dzięki mieszkańcom.

  2. Byłem, promowałem naszą wieś i ludzi którym się COŚ chce więcej niż tylko trawnik na podwórku skosić. Nasze działania zostały bardzo gorąco przyjęte włącznie z przekazaniem prezentacji do pokazywania w innych społecznościach wiejskich powiatu piaseczyńskiego. Szkoda tylko, że nikt z gminy Tarczyn nie był… Zdjęcia wstawiłem pod artykułem.

  3. Czy wyniki tej niewątpliwie ciekawej konferencji będą opublikowane ? Dobrze było by je opublikować na naszej stronie. Np. temat Model współ­pracy samo­rządu tery­to­rial­nego z orga­ni­za­cjami pozarzą­do­wymi. Model modelem ale gdzie jest stosowany . Co obejmuje . Pod jakie efekty , jakie zadania Gdzie będzie stosowany w praktyce .. Itd. itd.
    Gratuluję udziału ! Dobrze by było opublikować Twoje wystąpienie. Zdjęcia zdjęciami , ale Twoje wystąpienie to by było to.
    No i koniecznie zamieścić Twoją prezentację jaka miała miejsce na tej konferencji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.