Tablica o działaniach stowarzyszenia

0
2413

Przy okazji wspólnego sprzątania lasów Korzeniówki zamontowana została na drewnianej tablicy znajdującej się w połowie ul. Brzozowej specjalna plansza prezentująca dotychczasową aktywność Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki oraz mieszkańców i przyjaciół Korzeniówki. Przez niemalże 3 lata udało się zrealizować wiele lokalnych działań. Tablica zatytuowana “Razem możemy więcej” ma na celu zachęcenie większej grupy osób do wspólnego angażowania się na rzecz rozwoju lokalnego. Zapraszamy do współpracy – SPK.