Absolutorium i… „do przodu”

0
2799

31 marca w OSP Złotokłos odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki. W zebraniu oprócz członków organizacji uczestniczył jeden z zaproszonych gości – Rady Gminy Tarczyn z Prac Małych Marek Karwowski. Prezes stowarzyszenia w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2011.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli pracy Zarządu, wnosząc na koniec o przyjęcie absolutorium. Uczestniczący w zebraniu przyjęli jednogłośnie zaprezentowane sprawozdania i protokół oraz udzielili zarządowi absolutorium. Następnie Prezes przedstawił założenia dwóch projektów, które stowarzyszenie złożyło do konkursów: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2012 i LGD „Perły Mazowsza”. W sprawach różnych poruszony został temat gazyfikacji terenu Korzeniówki w kontekście planowanej budowy ul. Brzozowej. Uzgodniony został termin wspólnego corocznego sprzątania Korzeniówki na 28 kwietnia. Uczestnicy poprosili obecnego na zebraniu członka OSP Prace Małe i jednocześnie Radnego Gminy Tarczyn do zaproszenia członków OSP i mieszkańców Prac Małych do wspólnego sprzątania zakończonego wspólnym spotkaniem integracyjnym w Korzeniówce. Do akcji zaproszeni mają być również mieszkańcy Marylki oraz Złotokłosu i Henrykowa za pośrednictwem zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Miejscovi.

Zarząd stowarzyszenia dziękuje OSP Złotokłos za udostępnienie sali na zebranie oraz dziękuje wszystkim, którzy znaleźli czas i przybyli na coroczne spotkanie sprawozdawcze.