Sprawna komunikacja publiczna

2
4583

Mamy taki piękny zapis W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarczyn zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Tarczynie nr XVI/139/2000 z dnia 15.03.2000 r.

Gmina Tarczyn – zapleczem mieszkalnym, rekreacyjnym, usługowym i inwestycyjnym dla aglomeracji warszawskiej

Położenie gminy Tarczyn na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, przy dwupasmowej drodze krajowej, umożliwiającej szybki dojazd do i z Warszawy, daje szanse na znaczący wzrost zainteresowania terenami pod inwestycje mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowe zlokalizowane na obszarze gminy. Wykorzystanie potencjalnych zasobów (działek będących własnością gminy i prywatnych właścicieli) wymaga m.in. kompleksowej rozbudowy infrastruktury technicznej oraz profesjonalnej promocji. Systematycznie zmniejszające się zasoby terenów inwestycyjnych w Warszawie oraz wysokie ceny gruntów będą sprzyjały wzrostowi zainteresowania działkami położonymi w rejonach, do których można dojechać w czasie kilkudziesięciu minut.

Z tego zapisu wynika , że tematyka komunikacji publicznej powinna być jednym z priorytetów działania Gminy. Podkreślić tutaj trzeba, że organizacja komunikacji jest zadaniem własnym gmin. I  w zasadzie tylko ta drogą można uruchomić komunikację publiczną w Gminach.

Lokalne samorządy mogą powierzyć to zadanie innemu samorządowi lub jednostce organizacyjnej tego samorządu, powołanej do organizacji komunikacji publicznej dla nas ZTM Warszawa.

Muszą jednak, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, partycypować w kosztach utrzymania transportu publicznego na swoim terenie.  I to jest zasadniczy problem –  organizatorem komunikacji publicznej  jest dla nas GMINA TARCZYN . I tu „jest pies pogrzebany” – czy w budżecie Gminy są zabezpieczone odpowiednie kwoty na pokrycie kosztów tejże komunikacji.

Piaseczno w oparciu o rozeznanie swoich potrzeb w zakresie rozwoju komunikacji publicznej , we współpracy z ZTM Warszawa podpisała stosowne umowy uruchomienia paru linii lokalnej  komunikacji publicznej tzw. Linii L.  W tym L2 która dojeżdża do Złotokłosu.

Na liniach L obowiązują bilety tzw. II strefy co umożliwia na podstawie jednego zakupionego bilety (zakupionego u Kierowcy czy też WKM ) korzystać z przejazdu nie tylko na tej linii ,ale także pozwala dalej korzystać z komunikacji na innych liniach autobusowych, tramwajach a nawet Kolej Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej ( WKD ).

Postulat przedłużenia do Tarczyna trasy autobusu L2 który jest dyskutowany wśród mieszkańców bez włączenia się naszej Gminy w już podpisane umowy pomiędzy gminami i ZTM nie zostanie rozwiązany.

Postulat organizacji spotkań mieszkańców z władzami Tarczyna oczywiście może mieć miejsce ale tutaj jest potrzeba konkretnych działań .

Sugeruje następujące podejście do tematu „Komunikacja publiczna na terenie Gminy Tarczyn”.

1. Rozeznanie jakimi dokumentami w temacie Komunikacja Publiczna Gmina Tarczyn dysponuje.

2. Jeżeli takie dokumenty są  to przeanalizowanie ich w kontekście :

 • –  włączenie komunikacji publicznej Gminy Tarczyn w II strefę wspólnego biletu ZTM-KM-WKD

 • –  ustalenie w oparciu o analizę potoków pasażerskich i finanse Gminy możliwość uruchomienia nowych linii typu L , łączących Tarczyn i okoliczne Sołectwa z najbliższymi już działającymi i planowymi punktami „Parkuj i Jedź ”. Nowy Parking na Okęciu już działa i otwiera Warszawę dla rozległej sieci komunikacji tramwajowej . Parkingi Stokłosy i Wilanowski – otwiera Metro .

3. Jeżeli takich dokumentów nie ma to koniecznie należy takie dokumenty opracować w sensie potrzeb komunikacyjnych Gminy z wyceną kosztów i zatwierdzić je w Gminie.  Dla ich opracowanie sugeruję  zawrzeć odpowiednie porozumienia z Uczelniami Technicznymi – wykonanie w ramach prac dyplomowych, tzw prac przejściowych . Byłaby to przed wszystkim analiza istniejących tras komunikacyjnych z propozycją nowych uruchomień w celu realizacji postulatów ujętych w punkcie 2 ( patrz wyżej).

Henryk Piłko

2 KOMENTARZE

 1. Fakt, że problem komunikacji z Warszawą był już tutaj poruszany kilkakrotnie, świadczy o tym, że rzeczywiście jest to problem. Pojawiały się tu propozycje uruchomienia tzw. linii “L”, opisywano problemy, jakie miała firma Iter Gens kiedy uruchomiła kursy do Piaseczna a potem do stacji Metro Wilanowska. Komentowano wielokrotnie te kwestie. Z perspektywy czasu uważam, że najlepsze byłoby przedłużenie linii 727 (z Metra Wilanowska) do Tarczyna. Może wtedy koszty byłyby mniejsze, bo ponoszone wspólnie z Gminą Piaseczno. Jeżeli jednak okazałoby się to zbyt drogie, warto rozważyć opcję, jaką wybrała gmina Ząbki. Uruchomiła tzw. darmobus do Warszawy. Jest darmowy dla mieszkańców gminy – tych zameldowanych i tych, którzy w zeznaniach PIT wskazują gminę jako miesce zamieszkania. Dla pozostałych obowiązują normalne rynkowe ceny biletów. Poniżej link do artykułu
  http://www.gazetaecho.pl/drugi-darmobus-zamiast-linii-x_59822
  Skoro na trasie Tarczyn – Metro Wilanowska jeździł już busik Inter Gens i to dość często, może wystarczyłoby odtworzene takiej linii i stosunkowo niewielkie jej dofinansowanie z budżetu gminy. Na pewno zachęciłoby to do meldowania się osób w gminie lub wykazywania faktu zamieszkiwania w zeznaniach PIT. Wbrew pozorom mogłoby to przynieść wymierne finansowe korzyści dla budżetu.

 2. Szanse powodzenia ma tylko komunikacja w ramach jednego biletu ZTM.
  Nikt nie chce dublować kosztów-bilet miesięczny+bilet linii prywatnej.
  Teraz pytanie-co się bardziej opłaca z naszego oraz gminy punktu widzenia?
  Czy utworzenie odrębnej linii dla mieszkańów Tarczyna, czy modyfikacja którejś z już istniejących?
  727 i L-2 do pewnego momentu mają bardzo podobny przebieg trasy.
  Może najprostszym -także z punktu widzenia kosztów-rozwiązaniem byłoby właśnie wydłużenie trasy jednej linii / Piaseczyńską do Tarczyna/ i modyfikacja drugiej.To raptem tylko kilka przystanków.
  Ale to oczywiście pytania na przyszłość.
  Najpierw, jak napisał Pan Henryk , należy zacząć od gminy i sprawdzić “wolę zmierzenia się z tematem”.
  Na spotkaniu w szkole w Pracach, radny Marek Karwowski obiecywał pomoc w tej sprawie.Przypominam i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dojadę z Marylki do PKP Piaseczno bez “alpejskich kombinacji”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.