Przebudowana Topolowa dwa lata później

21
6269

20 lipca 2009 r. doczekaliśmy dnia w którym zakończył się remont ul. Topolowej.

 

Aktualizacja z 19 czerwca 2011.

Na ulicy Topolowej w kilku miejscach zauważono pajęcze spękania nawierzchni, które nie wróżą niczego dobrego.

Aktualizacja: Styczeń 2012

21 KOMENTARZE

 1. Może jest sznsa, że zostanie to poprawione na gwarancji? Teraz chyba minimalny okres gwarancji wynosi właśnie dwa lata.

 2. Wyciąg ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):
  2.7. Okres gwarancji:
  a) wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz użyte do ich wykonania materiały – 36 miesięcy.
  b) bieg terminu gwarancji, o której mowa w lit. a, rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót.
  c) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w lit. a i lit. b, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
  d) wady przedmiotu zamówienia wykonawca usuwać będzie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

 3. Może ktoś w Urzędzie w Tarczynie czyta tę stronę. Warto się sprawą zainteresować bo wygląda na to, że gwarancja jeszcze nie wygasła.

 4. Na wysokości posesji ul. Topolowa 15 powstała już bardzo widoczna koleina. Nie widziałem jeszcze żadnego zainteresowania tym faktem ze ta droga się sypie.

 5. Trzeba powiadomić urząd. To chyba do gospodarki komunalnej. Z tego co piszecie gwarancja jest więc drogę powinien naprawić wykonawca.

 6. Z dnia na dzień pogarsza się stan nawierzchni ul. Topolowej, jak tak dalej będzie to wiosną 2012 roku doczekamy się pierwszych dziur! Szkoda, że po dwóch latach droga się posypała!

 7. Dołączyłem odpowiedź urzędu miejskiego w Tarczynie na pismo rady sołeckiej w sprawie ulicy Topolowej w Korzeniówce.

 8. Tak! Ale mamy za to najbardziej profesjonalnie wykonany zakręt z Leśnej w Topolową ( lub z Topolowej w Leśną) Moim zdaniem to jedyny zakręt, który jest węszy o szerokości jezdnej na wymienionych ulicach 😉

 9. Czy ktoś w ogóle kontrolował prace związane z budową tej drogi? chyba nie ale cóż to nauczka aby następnym razem mieszkańcy zwracali uwagę na takie rzeczy

 10. Jakaś kontrola była. Nawet w związku z szybko wykrytymi wadami część drogi od strony Złotokłosu została rozebrana dogęszczona i jeszcze raz asfalt został położony. Co do jakości to trzeba powiedzieć, że to nie jest droga powiatowa budowana w cenie ok 1 mln zł za kilometr. To jest tylko trochę tłucznia z asfaltem bez krawężników o szerokości 4,5 m. Tak się buduje drogi gminne w cenie ok ćwierć miliona za 1 km. Dobrze, że jest gwarancja i po 3 latach można poprawić tam gdzie się posypało.

 11. Pęknięcia asfaltu pojawiły się również na Leśnej i w okolicach tego odcinka Topolowej, który był poprawiany przed oddaniem do użytku.

 12. Nawierzchnia ul. Topolowej nie doczekała pierwszego dnia wiosny, wyskoczyła pierwsza dziura i okazało się, że asfalt w tym miejscu ma około 3, 5 cm., Za co wykonawca zgarnął kasę????
  Topolowa
  asfalt

 13. Każda inwestycja nadzorowana jest przez zleceniodawcę. Gdzie był nadzór w przypadku Topolowej? Ale zanim będziemy wydawać sądy warto sprawdzić czy w projekcie nie było wymagane właśnie 3-5cm asfaldu…

 14. Zgodnie z pismem zamiszczonym w artykule wykonawca został poinformowany o problemach gwarancyjnych. Do końca lipca gwarancja obowiązuje i Pani Sołtys ma otrzymać informację kiedy wykonawca wejdzie na drogę aby naprawić to co źle zrobił… CZEKAMY ZATEM NA INFORMACJĘ I MY

 15. Warstwa ścierna z asfaltobetonu powinna mieć 4 cm (ma 3cm)
  Podbudowa powinna mieć dwie frakcje tłucznia 14 cm i druga 6 cm grubości zauważyłem ze była jedna frakcja i jedna warstwa około 15 cm . dzisiaj spacerkiem przeszedłem ul. Topolową i Leśną naliczyłem 23 miejsca wymagające remontu 😉 no i poszerzenie nieszczęsnego zakrętu 😉

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.