Wspólna zielona ziemia

2
3045

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki drugi rok z rzędu wzięło udział w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Program  Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Spośród 1510 wniosków nasz projekt “Wspólna zielona ziemia” zajął bardzo wysokie 11 miejsce dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 64 450 zł. W sumie dofinansowanie otrzymało 181 wniosków (ok. 12% spośród złożonych).

Opis projektu

Projekt „Wspólna zielona ziemia” jest kontynuacją i twórczym rozwinięciem działań, które Stowarzyszenie prowadzi od początku swojego istnienia. Dla naszej miejscowości, położonej częściowo w lesie, bliski kontakt z przyrodą i ekologiczne podejście do otaczającego świata, było zawsze szczególnie ważne. Aktywna postawa mieszkańców naszej wsi w dziedzinie ekologii (wspólna akcja sprzątania lasu legła u podstaw naszego Stowarzyszenia, powtarzamy tę akcję co roku) daje nam pewność, że projekt „Wspólna zielona ziemia” będzie cieszył się dużym odzewem i jeszcze mocniej skonsoliduje lokalną społeczność. Chcielibyśmy też, aby poprzez realizację tego projektu mieszkańcy poczuli się dumni, że mieszkają w tak pięknym miejscu jak Korzeniówka.

Celem głównym zadania jest budowanie świadomej ekologicznie wspólnoty mieszkańców Korzeniówki i kilku najbliższych wsi. Słowa klucze projektu to EKOLOGIA i WSPÓLNOTA – połączenie tych dwóch słów to odpowiedź na pytanie o sens realizacji projektu. Poprzez edukacyjne, informacyjne i integracyjne działania projektowe pobudzimy aktywność społeczną na poziomie lokalnym, wzmocnimy i rozbudujemy istniejące więzi społeczne oraz zwiększymy lokalną świadomość ekologiczną. Projekt przewiduje różnorodne, wielopłaszczyznowe działania służące edukacji, integracji i aktywizacji kilku pokoleń mieszkańców wokół działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

Działania projektowe składać się będą z dwóch głównych elementów:

1. TU I TERAZ

Tę grupę działań określić można jako prezentację i promocję walorów naszego regionu, uświadomienie mieszkańcom wartości otaczającej Korzeniówkę przyrody oraz działania służące zachowaniu przyrody w nienaruszonym stanie.
Zadania zaplanowane w tej części projektu:
– Cykl wycieczek ekologicznych – pieszych, rowerowych i autokarowych (1 piesza, 2 rowerowe i 1 autokarowa)
– Konkurs fotograficzny pt. „Leśne skarby” z wystawą plenerową
– Prezentacja dziedzictwa przyrodniczego wsi Korzeniówka oraz promocja wsi i jej zasobów (tablice plenerowe, witacze, tabliczki edukacyjne z nazwami ulic, karty pocztowe, kalendarz, wirtualny spacer po lesie)
– Chopin w lesie (koncert live)

2. NASZA PRZYSZŁOŚĆ

W tej grupie działań chcemy przede wszystkim prowadzić akcję informującą i promującą nowe rozwiązania technologiczne służące ekologii. Ma to na celu umożliwienie mieszkańcom Korzeniówki dokonywanie świadomego wyboru w kwestiach ekologicznych oraz kreować zachowania ekologiczne.
Zadania zaplanowane w tej części projektu:
– Lokalne kampanie medialne z wykorzystaniem informatorów „Leśne Wieści” i strony www („Z sąsiadem po drodze”, „Ekolog w domu”, „Zwierzak to żywa istota”)
– Wyprzedaż garażowo-ogródkowa „Pchli Targ”
– „U nas zawsze świeci słońce” – pogoda on-line w Korzeniówce
– Ekologiczny konkurs rodzinny z nagrodami

Projekt rozpocznie się i zakończy otwartymi spotkaniami integracyjnymi. Pierwsze z nich – II Dzień Korzeniówki – będzie oficjalną inauguracją projektu a drugie – Wspólne Kolędowanie – uroczystym finałem.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zaplanowanych działniach. O szczegółach będzimy systematycznie informować. poprzez plakaty, stronę www oraz informatory “Leśne Wieści”

2 KOMENTARZE

  1. Gratuluję mieszkańcom Korzeniówki, a szczególnie organizatorom całego przedsięwzięcia, tak wysokiego miejsca w konkursie no i oczywiście uzyskanej dotacji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.