Jest Sołtysowa i Rada Sołecka

2
3296

25 lutego w szkole podstawowej w Pracach Małych odbyło się spotkanie wyborcze sołectwa Marylka-Korzeniówka. Uczestniczyło w nim 27 osób w tym 21 uprawnionych do głosowania. Na zebranie przybyły władze lokalne w osobach Pani Burmistrz Barbary Galicz, Sekretarz Teresy Sitarek oraz Radnego z okręgu wsi Marylka i Korzeniówka Marka Karwowskiego. 

W wyborach na Sołtysa zgłoszona została jedna kandydatura – obecna Sołtys Anna Pierzchała, która w wyniku tajnego głosowania została wybrana na kolejną kadencję (20 głosów “za”, 1 “przeciw”).

W tajnym głosowaniu wybrana została również Rada Sołecka składająca się z 6 osób (wszyscy zgłoszeni kandydaci):

1. Janusz Rewucki – Przewodniczący

2. Katarzyna Balter – Sekretarz

3. Urszula Jagodzińska

4. Jadwiga Luterek

5. Henryk Piłko

6. Marek Woźnicki

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki składa serdeczne gratulacje wybranym licząc na owocną współpracę na rzecz lokalnej społeczności.

2 KOMENTARZE

  1. Dzień dobry ! Jestem tu po raz pierwszy. Nazywam się Marlena i mieszkam w Korzeniówce już kilkanaście lat. Mam pytanie, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Czy jest już wybrany sołtys dla Korzeniówki ? A jeżeli nie, to dlaczego i na kiedy zaplanowane są jakieś wybory ? Pzdr

  2. Po śmierci pani Pierzchały zgodnie ze statutem sołectwa wybory powinny się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Ale widocznie uznano, że nie ma co wybierać sołtysa na kilka miesięcy. W naszej gminie we wszystkich sołectwach wybory sołtysów odbywają się do 6 miesięcy od wyborów samorządowych. Zgodnie z informacją z urzędu odbędą się po 15 marca aby nowo wybrani sołtysi nie musieli roznosić decyzji podatkowych. Odpowiednie rozporządzenie burmistrza z terminami wyborów pojawi się pewnie na początku marca.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.