Piszemy w sprawach ważnych dla mieszkańców

0
2045

Ostatnim działaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki w 2010 roku było złożenie pism popierających działania administracyjno-inwestycyjne związane z remontem ul. Brzozowej w Korzeniówce. W ostatnim tygodniu grudnia pismo, które zaprezentowane jest poniżej trafiło do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego Filia w Tarczynie oraz do Urzędu Gminy w Tarczynie. Ulica Brzozowa w Korzeniówce jest drogą o znaczeniu strategicznym, zarówno dla mieszkańców jak i osób posiadających w Korzeniówce działki budowlano-rekreacyjne. Droga ważna chociażby ze względu na to, że wewnątrz wsi jest wyasfaltowana ul. Topolowa ale niestey z każdej ze stron dochodzą do niej drogi gruntowe znajdujące się w stanie fatalnym. Stowarzyszenie popiera w pełni działania urzędów w Tarczynie i Piasecznie związane z budową tej drogi.

10.12.23 – SPK – Powiat – Brzozowa

10.12.23 – SPK – Powiat – Brzozowa – zalacznik

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki od początku swojego istnienia stara się aktywnie włączać w sprawy ważne dla lokalnej społeczności o czym świadczą wysłane pisma dotyczące takich tematów jak: oświetlenie skrzyzowania ul. Piaseczyńskiej z ul. Brzozową, kolektorów słonecznych czy odśnieżania.

10.07.29 – SPK – Gmina Tarczyn – Oswietlenie

10.03.23 – SPK – Gmina Tarczyn – Kolektory sloneczne

10.02.02 – SPK – Gmina Tarczyn – Pismo odsniezanie