Duży sukces w Korzeniówce

0
2188

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od kilku lat wspiera aktywność społeczną poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W tegorocznym konkursie znaczący sukces osiągnęła niedawno powstała organizacja pozarządowa z gminy Tarczyn – Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki. Spośród ocenionych 1187 wniosków konkursowych projekt stowarzyszenia pt. „Słowo – zachowuje przeszłość, kształtuje teraźniejszość, zmienia przyszłość. Rozwój społeczeństwa informacyjnego”  zajął 10 miejsce. Dzięki pozyskanej dotacji we wsi Korzeniówka i w najbliższej okolicy w tym roku dziać się będzie wiele interesujących działań integrujących mieszkańców oraz wzmacniających ich lokalną aktywność.