Projekt Słowo

0
2090

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki informuje, że nasz projekt „Słowo: zachowuje przeszłość, kształtuje teraźniejszość, zmienia przyszłość. Rozwój społeczeństwa informacyjnego” otrzymał w 2010 r. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu jest wzmocnienie i rozbudowa istniejących więzi społecznych, aktywizacja mieszkańców oraz umożliwienie im dostępu do wiedzy i umiejętności pozwalających na kreatywne zaangażowanie w życie publiczne. Projekt obejmuje miejscowości: Korzeniówka,  Henryków, Leśna Polana, Marylka, Prace Duże, Prace Małe oraz Złotokłos. Podjęte przez nas działania mają na celu zachowanie historycznej spuścizny regionu, spotkanie pokoleń i wspomaganie rozwoju wolontariatu.

Działania projektowe składać się będą z trzech głównych elementów:

PRZESZŁOŚĆ

1. Opracowanie i wydanie publikacji o historii i dniu dzisiejszym naszych okolic. Publikacja zawierać będzie głównie elementy historyczne (wspomnienia zebrane poprzez bezpośrednie wywiady z najstarszymi mieszkańcami opisywanych okolic, dawne zdjęcia, dokumenty, itp.). Dodatkowo jednak aby publikacja była ponadczasowa i atrakcyjna dla mieszkańców jak i przyjezdnych osób będzie zawierać takie elementy jak fotografie i opisy najciekawszych miejsc historycznych i przyrodniczych, mapy historyczne oraz teraźniejszy plan wsi i jej okolic.

2. Plenerowa wystawa fotograficzna pt. „Tak było kiedyś”. Zdjęcia będą zamocowane w ogólnodostępnych miejscach tj. płoty przydrożne tak aby prezentować jak dane miejsce zmieniło się przez lata.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

3. Modernizacja strony internetowej www.korzeniowka.org

4. Wydawanie cyklicznie co dwa miesiące lokalnej gazetki – „Leśne wieści”;

5. Zamontowanie 4 tablic informacyjnych w Korzeniówce. Tablice będą stylistycznie dopasowane do naszej wsi, np. będą zamocowane na naturalnych korzeniach drzew.

6. Przygotowanie kartek świątecznych tematycznie nawiązujących do naszych okolic. Pocztówki będą kolportowane nieodpłatnie wśród mieszkańców.

PRZYSZŁOŚĆ

7. Warsztaty dziennikarskie dla trzech grup odbiorców: dzieci młodszych i starszych oraz dla dorosłych zakończone wydaniem własnoręcznie przygotowanej od „A do Z” gazetki kończącej projekt; Cykl 5 spotkań szkoleniowych dostosowanych do wieku uczestników, wyjazd dla dzieci do redakcji ogólnopolskiej gazety.

8. Warsztaty informatyczne umożliwiające edycję powstałej strony www. Szkolenie 5-godzinne pomoże rozwijać lokalny Serwis internetowy dzięki większej ilości osób potrafiących edytować jej treść.

9. Warsztaty fotograficzne zakończone wystawą na płocie pt. „Nasza wieś i jej mieszkańcy”. Wystawa na dużych tablicach prezentująca mieszkańców wsi przy codziennych czynnościach. Zdjęcia powstaną w ramach 2 warsztatów fotograficznych – w plenerze oraz przy komputerze (obróbka komputerowa).

Projekt rozpoczynać i kończyć będą dwa przedsięwzięcia integracyjne. W lipcu podczas „Dnia Korzeniówki” przeprowadzimy prezentację projektu i działań zaplanowanych w nim. W grudniu podczas wspólnego wiejskiego kolędowania pokażemy efekty działań – stronę www, informatory, gazetkę, wystawy, kartki świąteczne, itp.

Projekt  „Słowo i obraz: zachowuje przeszłość, kształtuje teraźniejszość, zmienia przyszłość. Rozwój społeczeństwa informacyjnego” realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki przy wsparciu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich