Korzeniówka i “Perły Mazowsza”

0
2283

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki złożyło 20 kwietnia pismo z deklaracją przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania “Perły Mazowsza”, która działa m.in. na obszarze gminy Tarczyn.

Lokalne Grupy Działania (LGD) to organizacje pozarządowe powstałe w całej Polsce do realizacji Programu LEADER (jednej z części Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). To trójsektorowe partnerstwa składające się z przedstawicieli samorządów, biznesu oraz sektora społecznego (organizacji pozarządowych i osób indywidualnych). Współpraca całej lokalnej społeczności poprzez swoich reprezentantów w LGD ma wpływać pozytywnie na kompleksowy rozwój lokalny zgodnie z ideą Programu LEADER. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki chcąc aktywnie uczestniczyć w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, które włącza się w rozwój lokalny na najniższym poziomie podjęli decyzję o chęci przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Tarczynie.

W “Perłach Mazowsza” sektor społeczny nie jest reprezentowany przez żadną organizację pozarządową z gminy Tarczyn dlatego też organizacja z Korzeniówki z nadzieją czeka na decyzję Zarządu LGD.