Korzeniówkowe zebranie

0
2129

17 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Pracach Małych odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki. Wzięło w nim udział ponad 20 osób.

Pierwsza część zebrania poświęcona była bieżącej działalności Stowarzyszenia. Zarząd przedstawił w formie prezentacji multimedialnej dotychczasowe inicjatywy podjęte przez organizację. Szerzej omówione zostały najbliższe dwa działania czyli 1-majowa „Akcja Sprzątania Lasów Korzeniówki” oraz projekt „Na sportowo 3maj” w ramach którego odbędą się 3 maja amatorskie zawody sportowe – tenisa stołowego i łucznicze. Zaprezentowane zostało również działanie strony internetowej Stowarzyszenia www.korzeniowka.org jako narzędzia do komunikacji i informacji lokalnej.

Walne Zebranie podjęło kilka uchwał: wprowadzającą symboliczne składki członkowskie w wysokości 10 zł za rok, przyjmującą do Zarządu dodatkowego członka, przyznające dyplomy honorowe dwóm członkom Stowarzyszenia oraz uchwałę o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” działającej w gminie Tarczyn.

W części drugiej w której uczestniczył zaproszony na zebranie Radny Gminy Tarczyn z okręgu do którego należy wieś Korzeniówka przedstawiony został szczegółowy plan działań Stowarzyszenia na rok 2010 ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy pt. „Pchli Targ”, której realizacja zaplanowana jest w najbliższych 2 miesiącach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt modernizacji ul. Brzozowej w Korzeniówce wraz z wstępnym harmonogramem działań o którym wiedzę uzyskał w Urzędzie Gminy. Wspólnie z zaproszonym gościem odbyła się dyskusja na temat najważniejszych problemów mieszkańców Korzeniówki – m.in. dróg (w tym ul. Brzozowej) oraz oświetlenia skrzyżowania ul. Brzozowej z Piaseczyńską.

Na zakończenie każdy z obecnych mógł poczęstować się ciastem przygotowanym przez jedną z przyszłych mieszkanek Wsi Korzeniówka.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków