Słoneczna inicjatywa dla Tarczyna

1
2939

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki działając na rzecz rozwoju lokalnego chciałoby zainteresować i poinformować mieszkańców o szansie na skorzystanie z dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Niewielkim kosztem można by było zainstalować wspomagający system podgrzewania ciepłej wody w domkach jednorodzinnych. Możliwe jest też wykonanie takiej instalacji w budynkach wielorodzinnych.

Działania zmierzające do uzyskania środków unijnych na ten cel podejmowane są już w pobliskich gminach. Gminy Grójec, Błędów, Belsk Duży, Konstancin Jeziorna przygotowują się do skorzystania ze środków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.). W 2010 r. nabór wniosków dla tego działania ma odbyć się w maju, a rozstrzygnięcie konkursu o dotację w czerwcu. Maksymalna kwota dofinansowania kolektorów słonecznych to aż 85%. Więcej informacji można znaleźć na: http://rpo.mazowia.eu.

Chcielibyśmy aby też w gminie Tarczyn zostały podjęte takie działania. Ponieważ wnioski o dofinansowanie składać mogą jedynie jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), niezbędna jest pomoc gminy. Gmina Tarczyn dała się już poznać jako jednostka samorządowa, która umie wykorzystać środki unijne dla własnego rozwoju i poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Wiemy też, że działania proekologiczne spotykają się z życzliwością i zainteresowaniem władz gminnych. Wszystkim nam zależy, aby Tarczyn stał się gminą nowoczesną, troszcząc się równocześnie o ochronę środowiska. Dlatego liczymy na skuteczne i szybkie działania gminy w sprawie dotacji na kolektory słoneczne.

Zachęcamy osoby, które zainteresowane aby włączyły się w działania np. poprzez telefon do urzędu  z zapytaniem czy takie działania są planowane.

Gminy które przystąpiły do realizacji podobnych projektów:

Słoneczna Inicjatywa w Błędowie

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Belsku

Kolektory słoneczne w Grójcu

Solary w Konstancinie

1 KOMENTARZ

  1. Pani Burmistrz poinformowała przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki, że samorząd Gminy Tarczyn od dłuższego czasu sprawdza możliwość realizacji projektu “solarnego”. Największym problemem jest finansowanie gdyż Gmina składając wniosek musi mieć zabezpieczone 100% inwestycji. Budżet Gminy Tarczyn na 2010 rok jest mocno napięty ze względu na liczne inwestycje dlatego trwa sprawdzanie jakie są inne formalne możliwości finansowania takiego projektu. Jeśli okaże się, że są to Gmina rozpocznie działania związane z przygotowaniem projektu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.