Szkoły podstawowe

0
2029

Można wybierać spośród dwóch podstawowych szkół lokalnych. Jednej w Złotokłosie a drugiej w Pracach Małych lub wozić dzieci dalej. tippmix k

Publiczna szkoła podstawowa w Złotokłosie

ul. Traugutta 10

05-504 Złotokłos

tel.: O22-726-92-60; fax.: O22-726-92-60

Oficjalna strona internetowa szkoły

email: zespolszkolzlotoklos@op.pl

Strona internetowa – Forum Rodziców

Publiczna szkoła podstawowa w Pracach Małych

im. Mieczysława Kaczyńskiego

ul. Piaseczyńska 34

05-555 Tarczyn

tel. (022) 727-75-68

email: sp_prace_male@wp.pl