Położenie i demografia

0
2092

Nasza wieś

Korzeniówka leży w północno-wschodniej części gminy Tarczyn. Zajmuje powierzchnię 170 hektarów z czego prawie połowa to lasy lub zarastające lasem działki. Druga połowa to zabudowane i niezabudowane parcele oraz trochę nieużytków. Nie ma gruntów rolnych ani sadów. Nie ma ani jednego sklepu lub innego punktu usługowego. Na koniec 2009 r. wieś liczyła 100 zameldowanych na stałe mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 59 osób na 1 km2. I jest mniejsza niż średnia w gminie – 93 osoby na 1 km2, a wyłączając miasto Tarczyn – 62 osoby na 1 km2.

Nasza gmina i powiat

Tarczyn w powiecie piaseczyńskim jest dopiero od 2003 r. Przenosiny z powiatu grójeckiego do Piaseczyńskiego zbiegły się w czasie z uzyskaniem praw miejskich przez Tarczyn. Niestety ciągle gmina tkwi jedną nogą w Grójcu. Do starostwa i do urzędu skarbowego jeździmy do Piaseczna. Ale do sądu i ZUS-u musimy się wybrać do Grójca. Powierzchnia gminy wynosi 114,15 km2 i jest to trzecia pod względem powierzchni gmina w powiecie piaseczyńskim.

Góra Kalwaria 145,11 km2
Piaseczno 128,22 km2
Tarczyn 114,15 km2
Prażmów 86,11 km2
Konstancin 78,28 km2
Lesznowola 69,17 km2

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2008 r. w naszej gminie było zameldowanych 10 655 mieszkańców. Z czego w samym mieście Tarczynie 3903 osoby a na pozostałym terenie 6752 osoby. W ostatnich latach liczba ludności systematycznie rośnie. Między 2005 a 2008 rokiem przybyło 208 nowych mieszkańców. 207 na terenach podmiejskich i jedna w mieście. Spowodowane jest to budową wielu nowych domów w północnej części gminy.

Piaseczno 67 285
Góra Kalwaria 24 470
Konstancin 23 491
Lesznowola 17 777
Tarczyn 10 655
Prażmów 8960


Większy widok mapy