Podatki od nieruchomości 2010

2
3076

Zbliża się koniec pierwszego kwartału i przychodzi czas zapłaty za posiadanie i użytkowanie naszych działek i domów.  Pod koniec 2009 r. samorządy decydowały o wysokości stawek podatków od nieruchomości na obecny rok. W powiecie Piaseczyńskim tylko rada miasta w Tarczynie podwyższyła opłaty od nieruchomości dla swoich mieszkańców.

Podatki od gruntów

GruntyTarczynPrażmówLesznowolaPiaseczno
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (1m2)0,77 zł0,7 zł0,65 zł0,69 zł
b) pod jeziorami (za 1 ha)4,04 zł3,7 zł3,5 zł3,38 zł
c) pozostałych (1m2)0,33 zł0,30 zł0,20 zł0,27 zł
c1) w tym od gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem "dr", nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych (1m2)0,33 zł0,17 zł0,20 zł0,27 zł

Podatki od budynków

BudynkiTarczynPrażmówLesznowolaPiaseczno
a) mieszkalnych (1m2)0,6 zł0,6 zł0,45 zł0,52 zł
b) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (1m2)19,46 zł18,8 zł18 zł19 zł
c) Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (1m2)9,57 zł8,8 zł9,24 zł8,06 zł
d) Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (1m2)4,16 zł3,8 zł4,01 zł3,46 zł
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (1m2)6,88 zł6,45 zł4 zł6,3 zł
e1) letniskowych, garaży, komórek (1m2)6,88 zł6,45 zł4 zł5,5 zł
e2) budynki gospodarcze po byłych gospodarstwach rolnych, tj.: stodoły, obory (1m2)6,88 zł1,6 zł4 zł6,3 zł


2 KOMENTARZE

  1. Niestety od dawna mamy najwyższy podatek od nieruchomości w okolicy. Poważnie trzeba pomyśleć o zmianach we władzach gminy przy okazji najbliższych wyborów. Obecne władze zrobiły z tego podatku podstawowe źródło dochodu nie oferując praktycznie nic w zamian.

  2. Ciekawa jestem, czy jest jakieś merytoryczne uzasadnienie takich decyzji naszej gminy. Czy też może gmina Tarczyn chce uzyskać tytuł “Gminy najbardziej nieprzyjaznej podatkowo”? Może jakiś oficjel gdzieś się wypowiedział na polityki podatkowej naszej gminy… Poszukam.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.