Rozwój gazyfikacji w gminie Tarczyn

0
2096

Mazowiecka Spółka Gazownictwa zamierza rozbudować sieć gazoweą na terenie gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria oraz Żabia Wola oraz umożliwienie dostępu do gazu ziemnego odbiorcom z terenów dotąd niezgazyfikowanych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 98,7 km gazociągów doprowadzających gaz do odbiorców z 33 miejscowości.

http://www.msgaz.pl/onas/funduszeUE/10640